Träningsfilosofi

Vreta Kloster GK:s träningsfilosofi är att vi jobbar med positiv bekräftelse och grundläggande instruktion. Vi förstärker och uppmuntrar det som går bra. Går något dåligt så fokuserar vi ej på det utan peppar inför nästa slag.

Vi utmanar juniorerna att göra övningarna lite bättre än tidigare på ett positivt och utvecklande sätt.

Även om golf i stort är en individuell idrott, vid utövandet, är gruppen och kompisarna viktiga både under organiserad träning och vid eget golfande. Alla ska känna sig välkomna och sedda i vår verksamhet och vi jobbar aktivt för att alla ska vara inkluderade och ha roligt.

Ledare

Alla ledare som möter våra barn och ungdomar ska vara väl insatta i klubbens policy för trygg idrott som även omfattar inkludering och arbete mot diskriminering.

Interna utbildningar i ovanstående genomförs årligen för aktiva ledare.

 

Förälder

Alla föräldrar som deltar i klubbens verksamhet som medföljande på banan, transportörer eller är åskådare vid träning eller tävling ska ha läst och tagit till sig klubbens policy för trygg idrott och agera i enlighet med denna. Policyn finns på klubbens hemsida: Trygg Idrott.

Klubben förväntar sig att föräldrar respekterar och följer önskemålen även i detta dokument om hur föräldrar ska agera på träningsområdet och banan. Skulle det uppmärksammas avvikelser från policyn eller att klubbens önskemål icke följs kan gruppen för Trygg idrott på klubben ta kontakt med föräldern och reda ut ifall det blivit något missförstånd eller om det är något som behöver förtydligas.

Juniorträningen har en inledande Kick-off då ovanstående tas upp.