Damkommittén

 

Damkommittén

Agneta Lindh, ordf

Lena Scheidegger, sekr

Christina Johansson, resor

Pauline Edwardsson, GIT

Annica Rudensten, regler

Agneta Lindh, seriespel

Lena Nordmark, tävlingar

 

 

2023-04-17

Vreta Kloster GK

Den huvudsakliga uppgiften för en damkommitté är att tillvarata alla klubbens kvinnliga medlemmars intressen och önskemål oavsett ålder, livssituation och hcp.

 

Verksamhetsområden kan vara

  • Spel på banan
  • Tävlingar
  • Resor till andra klubbar
  • Regelkunskap
  • Sociala träffar
  • Integrering i alla klubbens verksamhetsområden

 

 

Kortsiktiga mål 2023

Att ha en upptaktskväll innan säsongstart för klubbens kvinnliga medlemmar

Att erbjuda en resa till en närliggande golfbana

Att erbjuda regelgenomgång

Att erbjuda golfspel för kvinnor en kväll i veckan

 

Vision

Att lika många damer som herrar är medlemmar i klubben.

Att spelupplevelsen ska vara densamma för alla oavsett kön, hcp, slaglängd, slaghöjd, svinghastighet etc.

Banans utformning avseende hinder, hålens längd, ruffhöjd m m ska anpassas på ett jämlikt sätt.

Att damer deltar i tävlingar i samma utsträckning som män.

I nuläget är det ca 35% av medlemmarna i klubben damer. Målet är att detta ökar år från år för att hamna på minst 50%
Damernas Hcp, spelande, deltagande i tävlingar och tillhörighetskänsla ska vara på minst samma nivå som herrarnas.

 

 

Verksamheten ska präglas av klubbens övergripande arbete avseende Vision 50/50 och ”Trygg idrott” som båda finns dokumenterade på hemsidan.