Antidoping

Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och dopingregler.
Dessa grundar sig i WADA:s (World Anti Doping Agency) världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten.
Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som går att läsa om på www.antidoping.se.

Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat.
Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som Antidoping Sverige tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Båda listorna finns på antidoping.se.

Behöver du söka medicinsk dispens?
Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka medicinsk dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på antidoping.se.

Dopingkontroll
Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter så rekommenderar vi filmen”Dopingkontroll” som finns på antidoping.se.
Där finns även en folder med samma namn, som delas ut till alla som gör en dopingkontroll för första gången.

Kosttillskott
RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar idig,
så sker allt bruk av kosttillskott på egen risk.
Läs mer om vad Antidoping Sverige skriver om kosttillskott på antidoping.se.

Vi är vaccinerade mot doping
Vår förening är vaccinerad mot doping, enligt Antidoping Sveriges upplägg. Läs mer om vad det innebär här.

Vår antidopingplan
I vår antidopingplan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga doping i vår verksamhet och hur vi bemöter akuta situationer.
Läs vår antidopingplan längre ned på sidan. 

Lär dig om vad som gäller
Du är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.
Du lär dig vad som gäller på 30 minuterom du genomför e-utbildningen
Ren Vinnare. Läs mer här.

Antidoping Sverige på Facebook
Uppdatera dig genom att gilla och följ Antidoping Sverige på Facebook.
https://www.facebook.com/antidopingsverige

Prenumerera på Antidopingnytt
Du kan även registrera dig som prenumerant nyhetsbrevet ”Antidopingnytt” för att hålla dig
underrättad om antidopingarbetet i Sverige och internationellt.

Antidopingplan för Vreta Kloster Golfklubb, 2022-03-14
Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Så här gör vi för att förebygga doping i Vreta Kloster Golfklubb

Förebyggande 

 • Vi utser en antidopingansvarig, Klubbchef, som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
 • Klubbens ledare/tränare gör kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Ledare/tränare genomför e-utbildningen Ren Vinnare.
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi ålägger vissa tävlingsidrottare att göra e-utbildningen Ren Vinnare
 • Vi informerar klubbens medlemmar om antidopingplanen.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på se.

Akut 

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa.

 Misstanke om doping:

 1. Föreningens medlemmar informeras om att prata med sina tränare/coacher om de själva eller någon i deras närhet (lagkompis/träningskompis) har frågor om doping eller misstänker att någon genomför doping avsiktligt eller oavsiktligt på något vis.
 1. Tränare/coacher informerar Antidopingansvarig (klubbchef) om det finns misstanke om doping. Informationen är sekretessbelagd och tystnadsplikt föreligger.
 1. Tränare/coacher informerar sedan spelaren om dopings konsekvenser och erbjuder stöd.
 1. Om medlemmen är omyndig engageras föräldrar.

 Om ett dopingfall inträffat:

 1. Kontakta antidopingansvarig
 1. Kontakta personen på ett vänligt sätt och erbjuder stöd.
 1. Om medlemmen är omyndig engageras föräldrar.