Hållbarhetskommitté

GEO-CERTIFIERING

Klubben är hållbarhetscerifierad enligt GEO sedan 2019.

Vreta Klosters GK:s Hållbarhetskommitté arbetar kontinuerligt med underlag för klubbens om-certifiering som ska ske 2025. Detta innebär att gå igenom och förlöpande beskriva klubbens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor med hjälp av det webb-baserade verktyget On Course.

GEO är en internationell organisation som har tagit fram ett webb-baserat verktyg, Oncourse, som stöd för en hållbarhetscertifiering av golfanläggningar med säte i Skottland.

Östergötlands Golfförbund stödjer de golfklubbar som vill GEO-certifiera sig.

Medlemmar

Medlemmar VKGK:s Hållbarhetskommitté

Jan Svensson,  Sammankallande
Jens Henningsson,  Medlem
Lars Andersson,  Medlem
Tommy Sandblom,  Medlem

 

Hållbarhetskommittén kontaktas via e-post till:  jens.henningsson@vkgk.se