ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER
FÖR VRETA KLOSTER GOLFKLUBB 2024

 

Golf spelas enligt "Regler för Golfspel", "Tolkningar", “Lokala Regler och Tävlingsbestämmelser 2024” samt följande ordningsregler och föreskrifter:

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy

I Spel- och Tävlingshandboken kapitel 1.11-1.13 beskrivs SGFs och RFs riktlinjer och bestämmelser för Säker golf, Ren idrott samt Vadhållning. Det är fastställt att Vreta Klosters Golfklubb följer dessa.


VKGK ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och/eller vid 1:a tee. Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

 1. Bilparkering får endast ske på angivna platser.
 2. Om en person med golfutrustning på banan, inte löst greenfee eller saknar spelrätt, har personal och golfvärd rätt att avvisa spelaren från banan och kräva att spelaren betalar dubbla gällande greenfee.
 3. Spelare är skyldig att följa anvisningar från personal och golfvärd.
 4. Barn i barnvagn, får på egen risk, tas med under sällskapsspel.
 5. Hund i koppel, får på egen risk, tas med vid sällskapsspel. Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller annan disciplinär åtgärd. Bajspåse måste användas.
 6. Under ronden är det tillåtet att ta en kort paus vid klubbhuset. Grupp som är mer än 10 minuter efter gruppen framför bör inte ta paus.
 7. Vid spel från tee på hål 1 är det av säkerhetsskäl olämpligt att avsiktligt slå över trädkullen utan att med hjälp av forecaddie förvissa sig om att ingen människa kan vara i vägen.
 8. Det är förbjudet att slå mot green på hål 4 utan att förvissa sig om att framförvarande boll är utom räckvidd.
  Det är även förbjudet att slå ut på hål 10 utan att förvissa sig om att framförvarande boll är på lämpligt avstånd.
  Det är klart att spela när framförvarande boll har ringt i därför avsedd klocka som finns på både hål 4 och hål 10.
 9. Banpersonal har företräde. Spelare måste invänta klartecken från banpersonal innan slaget slås.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.


Godkända av klubbens styrelse 2024-03-11