Fågelinventering på Vreta Kloster golfbana

Fågelinventering på Vreta Kloster golfbana 2022-05-22

Tid:
7.15-10.45

Längd:
8.724 steg
4,9 km

Väder:
9-15 grader.
Sol med lätta moln.
Svag ostlig vind, 2m/sek.

 

Resultat:

Grågås 4
Vitkindad gås -
Gräsand 4
Knipa 4
Havsörn 1
Ringduva 13
Gök 1
Tornseglare 4
Göktyta 1
Gröngöling 3
Större hackspett 1
Ladusvala 6
Hussvala 12
Trädpiplärka 9
Sädesärla 6
Koltrast 12
Björktrast 7
Taltrast 6
Härmsångare 1
Törnsångare 6
Trädgårdssångare 14
Svarthätta 1
Lövsångare 11
Grå flugsnappare 1
Svartvit flugsnappare 26
Blåmes 9
Talgoxe 12
Skata 2
Kråka 7
Stare 32
Gråsparv 7
Pilfink 2
Bofink 20
Grönfink 2
Steglits 3
   
Totalt antal fåglar 250
   
Totalt antal arter 35

Kommentarer:

Fåglarna är redovisade i normalt gällande ordning. De vanligaste arterna var stare, svartvit flugsnappare och bofink. De ovanligaste arterna var grå flugsnappare, göktyta och härmsångare. Beträffande svartvit flugsnappare förekommer den i större mängd än på jämförbar biotop. Detta beror sannolikt på den rika förekomsten av uppsatta fågelholkar. Vid den inventering som vi genomförde 2019, förekom en del arter som nu saknades. Vid årets inventering noterades flera arter som ej förekom vid 2019 år inventering. Detta är troligen tillfälligheter, som saknar betydelse. Vad gäller vitkindade gäss noterades en på hög höjd överflygande flock, med ca 50 gäss. När det gäller den noterade havsörnen flög även den på mycket hög höjd. Dessa två arter kunde bara noteras med hjälp av kikare. Vitkindad gås är noterad som art, men ingår inte i antalet fåglar.