Spelformer

Matchspel

En klassisk speltyp som har en rad fördelar i jämförelse med slagspel och poängbogey. Du tävlar om varje hål, där du kan vinna, förlora eller dela hålet med din medspelare. När någon har erhållit fler vunna hål än vad det återstår hål är matchen slut. Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch får spelaren med högre hcp skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap.

Matchspel brukar kallas för hjärnornas spel eftersom det hela tiden gäller att anpassa sig till motspelarens slag. Allt kan hända under spelets gång så kom därför ihåg att inte ta något för givet.
Den här varianten är går snabbt att spela. Vet du med dig att du inte har en chans att vinna hålet kan du skänka bort det och gå vidare.

Poängbogey

I poängbogey beräknas poäng efter det uppnådda resultatet på varje hål.
Tävlarens resultat i poängbogey är summan av poängen på varje hål. Poängbogey spelas normalt netto, d.v.s. deltagarna erhåller slag motsvarande sitt exakta hcp enligt banas slopetabell. Poängen beräknas på följande sätt: För ett resultat, netto, som är lika med hålets par erhåller tävlaren två poäng.
För varje slag lägre än par, får tävlaren ytterligare ett poäng. För varje slag högre än par får tävlaren avstå ett poäng. Kan man inte få någon poäng så bör man ta upp bollen och gå vidare för att vinna tid. 

Slagtävling  (Max antal slag)

Slagtävling är en speltyp, där det gäller att spela det fastställda antalet hål på minsta antal slag, brutto eller netto, d.v.s. avdrag av spelhcp. 

Slaggolf

Spelas som vanligt men max 5 slag över hålets par. En spelare får alltså spela maximalt fem slag över par på varje hål. Har spelaren inte hålat ut efter dessa slag plockas bollen upp och resultatet noteras till PAR+5 slag. På ett par 3 hål blir det maximala antalet slag alltså 8, på ett par 4 hål 9 och på ett par 5 hål 10. Vinnare är den som har lägst resultat.
Slagspel kan spelas med eller utan handicap. Spelformen innebär att man måste vara lite mer 'rädd om slagen' än i poängbogey.

Foursome

I foursome erhåller sidan en gemensam spelhandicap lika med spelarens genomsnittliga handicap.Du och din partner slår sedan varannat slag tills det att bollen är I hål. Man slår då ut (från tee) varannat hål. Om du då slår ut på de jämna hålen (2, 4, 6 osv.), slår din partner ut på de udda hålen (1, 3, 5 osv.).

Fyrboll

Två spelare bildar sida. Det bästa resultatet på varje hål är sidans resultat på hålet. Vardera spelares resultat måste kunna identifieras på scorekortet. Fyrboll räknas ej som handicaprond. Spelarna får tillgodoräkna sig 90% av sina spelhandicap. Därefter sker avrundning till närmaste heltal.

Greensome

I greensome, som är en modifierad form av foursome, slår båda spelarna ut på varje hål och får därmed välja med vilken av de båda utslagna bollarna de vill fortsätta. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget och sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome
Sidans gemensamma spelhandicap beräknas enligt följande: Summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen.
Anmärkning: Pliktslag, som spelaren ådrar sig, påverkar inte spelordningen i foursome eller greensome. I greensome får man spela en provisorisk boll först när sidan valt med vilken boll de skall fortsätta att spela. Efter ett sådant val upphör den bortvalda bollen att vara boll i spel.

Irish greensome

Är en variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ett slag till på partnerns boll. Därefter väljer man vilken boll man vill spela på. Handicap räknas ut på samma sätt som i greensome.

Texas Scramble

Varje lag består av två, tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår varsin boll från tee. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 cm och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt, dock att man i bunkern återskapar läget t.ex. genom att kratta. Så länge någon i laget kan förbättra resultatet är hålet ej avslutat. (Detta innebär t.ex. att hålad kortputt eller hålat dubbelslag inte behöver innebära att hålet är avslutat).
Det finns även en variant på Texas Scramble där x antal slag skall väljas från varje spelare

Scramble Drop-Out

Laget  består av fyra spelare. Samtliga slår ut. Därefter väljer laget den bäst placerade bollen och markerar den. Den spelare vars boll man valt, står över nästa slag. Övriga spelare placerar i valfri ordning sin boll och spelar sina slag. Spelet fortsätter på samma sätt . Så fort någon hålat ut noteras scoren och laget fortsätter till nästa hål.Tävlingen spelas scratch.

Flaggtävling

Här tilldelas varje spelare ett visst antal slag för ronden, vilket utgörs av banans par plus hans handicap. En spelare med 20 i handicap som spelar på en par 72-bana får med andra ord använda 92 slag. Han börjar från första tee och när han slagit 92 slag placerar han sin flagga där det 92: e slaget avslutades. Den vinner som slutar närmast 18: e hålet eller kommer längst bort från första tee på sitt andra varv.