Arbetssätt

VKGK:s miljögrupp arbetar med miljö- och hållbarhetsarbetet enligt PDCA-metoden

(Plan Do Check Act), se nedanstående figur.