GEO Certifiering

Golf och miljö är nära sammanlänkade och Vreta Kloster Golfklubb är dedikerade att erbjuda ett ekologiskt rikt, välmående och fantastisk golflandskap som tillvaratar de unika natur- och kulturtillgångar och minimerar resurskonsumtionen för att säkerställa en netto-positiv miljöpåverkan.

Vreta Kloster GK är mycket stolta över att ha förtjänat sin status som GEO Certified™. Denna prestigefyllda internationella utmärkelse innebär att vi uppfyller omfattande och avancerade hållbarhetskrav och har åtagit oss att kontinuerligt förbättra våra miljöprestanda på områdena landskap & ekosystem, vatten, energi och resurser, produkter och leveranskedjor, miljökvalitet och människor/samhällen.

GEO Certified™ följer en helhetssyn och genomgår en oberoende granskning vart tredje år och transparensen gör den till den mest produktiva och trovärdiga internationella miljöcertifieringen i golf idag.

 

Klubben är hållbarhetscerifierad enligt GEO sedan 2019. Vreta Klosters GK:s Hållbarhetskommitté arbetar kontinuerligt med underlag för klubbens om-certifiering som ska ske 2025. Detta innebär att gå igenom och förlöpande beskriva klubbens arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor med hjälp av det webb-baserade verktyget On Course.

GEO är en internationell organisation som har tagit fram ett webb-baserat verktyg, Oncourse, som stöd för en hållbarhetscertifiering av golfanläggningar med säte i Skottland.

Östergötlands Golfförbund stödjer de golfklubbar som vill GEO-certifiera sig.