Vision 50/50

SGF Klubbutvecklingsprogram Vision 50/50

Är en utbildning inom golf, idrott och jämställdhet för golfklubbar. Programmet är utvecklat i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker och bygger på forskning, fakta, insikter och lärande från de åtta pilotklubbarnas arbete.

Golf är en idrott som har stora förutsättningar att attrahera olika målgrupper i samhället. Alla kan spela tillsammans unga som gamla, män och kvinnor, motionärer och proffs. Ändå är det en skev könsfördelning inom golfen med 25 procent kvinnor som medlemmar. Likt stora delar av Idrottssverige är också män i majoritet i ledande positioner.

Med Vision 50/50 har Golfsverige gett sig ut på en förändringsresa där befintliga strukturer och traditioner utmanas med en mer jämställd och inkluderande verksamhet som mål. Initiativet ska leda till fler kvinnor som golfspelare, både juniorer och vuxna. Det verkar också för att utveckla det ideella och professionella ledarskapet och få fler kvinnor i ledande positioner och därmed fler kvinnliga förebilder inom golfen.

Läs med på Vision 50/50 på Golf.se

Vad är vision 50/50?

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.
 

Varför gör vi det här?

Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Vi tror och hoppas att arbetet ska leda till ett bättre klimat både på banan och i klubbhuset och forma fram nya värdegrunder.
 
Arbetet startade med en utbildning (klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50) som vände sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet skulle få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete.

 

Vreta Kloster Golfklubb Vision 50/50

Nulägesanalysen på Vreta Kloster Golfklubb är resultatet av vår första rond som baserades på fyra arenor:

  • i styrelserummet: all ideell verksamhet som styrelse, kommittéer, valberedning m.m.
  • på golfbanan: all spelrelaterad verksamhet inklusive drivingrange och övningsområden
  • på anläggningen: klubbhus, parkering, restaurang, shop, omklädningsrum och andra faciliteter, samt kommunikationskanaler som hemsida, nyhetsbrev och sociala medier
  • bland de anställda: alla personal som kansli, shop, bana, restaurang, tränare m.m. Både heltids-, deltids- och säsongsanställda.

Det här är olika delar av verksamheten som har betydelse för klimatet på golfanläggningen. Utifrån våra spaningar på dessa arenor har vi gjort problemformuleringar som sedan omvandlades till en handlingsplan.

 

Handlingsplan för Vreta Kloster Golfklubb