Medlems och spelavgifter för 2024

Medlemsavgift debiteras av VKGK och en spelavgift debiteras av VKG AB. Medlemsavgiften är momsfri och spelavgiften debiteras inkl moms, 6 %. Faktureringen sker från VKGK AB och fakturan kommer även att innehålla städavgift liksom ev avgift för skåp.

Kategorier

Avgift / Månad

 Årsavgift för spel

Vreta allians, senior, aktie 617 kr 7 400 kr
Vreta allians, senior, aktie hyrd 650 kr 7 800 kr
Vreta allians, 22-25 år, ej aktie 442 kr 5 300 kr
Vreta allians Årsmedlem, ej aktie 733 kr 8 800 kr
Vreta, aktie 567 kr 6 800 kr
Vardagsmedlem, aktie, helgfri mån-fredag 450 kr 5 400 kr
Vreta 6, aktie 346 kr 4 150 kr
Vreta 2, aktie  150 kr 1 800 kr
Korthålsmedlemskap 100 kr 1 200 kr
Studerande 300 kr 3 600 kr
Junior 0-21 år   150 kr x ålder
"Prova på" år 1 350 kr 4 200 kr
"Prova på" år 2 417 kr 5 000 kr
 Passiv   800

Allmänt:

I årsavgiften för spel ingår medlemsavgift, 200 kr och GIT-avgift.
Städavgift, 400 kr, tillkommer för aktiva medlemmar från 18 till 79 år.
Vid delbetalning tillkommer månadsavgift

Återbetalning av städavgift
Hela städavgiften återbetalas i form av presentkort vid närvaro på en av de två städdagar i april resp. november som klubben arrangerar. 

Byte eller uppsägning av medlemskap:
Samtliga medlemskap är ett tillsvidaremedlemskap där medlemsavgiften faktureras årligen.
Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligen och skall ske senast 5 december före nästkommande verksamhetsår. 

Medlemmar som önskar byta medlemskategori till kommande år skall meddela detta snarast och senast 5 december innevarande år.


Medlemskapskategorier:

Vreta allians, senior, aktie
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor. Alliansens banor, Mjölby och Motala, spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12 , kräver aktieinnehav.

Vreta allians, senior, aktie hyrd
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor.  Alliansens banor, Mjölby och Motala, spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12 , kräver aktieinnehav.

Vreta allians, 22-25 år, ej aktie
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor. Alliansens banor, Mjölby och Motala, spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12 , kräver aktieinnehav.

Vreta allians Årsmedlem
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor. Alliansens banor, Mjölby och Motala, spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12 , kräver ej aktieinnehav.

Vreta, aktie
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, kräver aktieinnehav. Vid spel på alliansbanor erläggs ordinarie greenfee.

Vardagsmedlem, aktie, helgfri måndag- fredag
Spela hur mycket du vill på Vretas banor, helgfri måndag-fredag, kräver aktieinnehav. Lördag-söndag och helgdagar erläggs rabatterad greenfee, 250 kr/senior. Vid tävling lördag-söndag och helgdagar erläggs tävlingsgreenfee.

Vreta 6, aktie
Ett medlemskap för dig som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 6 st greenfee för 18 hål. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 40 personer kan ha detta medlemskap.

Vreta, 2, aktie
Ett medlemskap för dig som inte har möjlighet att tillbringa så mycket tid på golfbanan. Här ingår 2 st greenfee för 18 hål. Kräver aktieinnehav. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee. Max 40 personer kan ha detta medlemskap.

Korthålsmedlemskap
Ett medlemskap för medlemmar som vill ha tillgång till korthålsbanan och anläggningens övningsområden. Vid spel därutöver erläggs ordinarie greenfee. Vid tävling erläggs tävlingsgreenfee.

Studerande
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor. Alliansens banor spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12.
Kräver intyg på heltidsstudier.

Junior 0-21 år
Spela hur mycket du vill, när du vill på Vretas alla banor. Alliansens banor spelar du fritt på alla dagar med reservation för helgdagar och röda dagar mellan 8-12 , kräver inte aktieinnehav.

Ålder baseras på det år man fyller, och inte det datum man fyller.

Prova på, år 1
Spela fritt på Vreta. För de som ej varit medlemmar på Vreta Kloster GK inom de senaste 5 åren.

Prova på, år 2
Spela fritt på Vreta. För de som haft "prova på år 1" föregående år.

Passiv medlem
Aktieägare som ej utnyttjar/hyr ut aktiens spelrätt, passiv, har skyldighet att betala spelrättsavgift, 800 kr, även om medlemskapet i klubben upphört eller är vilande.

 


Samarbeten:

Motala GK och Mjölby GK
Med fullvärdigt medlemskap så har du fritt gästspel på alliansens banor med undantag för lördag, söndag och helgdagar mellan 08:00-12:00 då full greenfee erläggs. Lördag, söndag och helgdagar övriga tider, samt vardagar alla tider, bokas utan avgift.

Linköping GK
Överenskommelse med Linköpings GK fritt spel hela dagen vardagar samt helgdagar efter 13:00 för följande medlemskapstyper.
Vreta Allians, Vreta hyr, Årsmedlem och juniorer.

Bråviken GK
Överenskommelse med Bråvikens GK fritt spel tisdagar under hela säsongen för fullvärdiga medlemmar, (Vreta Allians, 22-25 år, årsmedlem, studerande, och juniorer).

 


Familjerabatter:

Betala Vreta Allians för 2 vuxna och för det äldsta barnet. Barn därutöver gratis.
Familj ska tydas så att det gäller två generationer, (oavsett antalet barn) mantalsskrivna på samma adress. För ”generation ett” gäller medlemskap Vreta allians senior aktie och för ”generation två” gäller att de inräknas i familjerabatten så länge de är juniorer, 0-21 år enligt de regler som gäller för de kategorierna.