Golfens medlemsförsäkring

Medlemsförsäkring Golf är en försäkring i samarbete med Svenska Golfförbundet.

Försäkringen gäller för:

Golfspelare med medlemskap i svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet. (SGF)
Annan spelare i sällskap med medlem enligt ovan som spelar/vistas på golfbana som tillhör SGF
Annan person som med tillstånd av golfklubb ansluten till SGF, spelar eller tränar i denna klubbs regi.

Läs mer på Folksam