Glädjande nyheter från kansliet..

Vid tisdagen den 23/4 fick vi från .......

Vid tisdagen den 23/4 fick vi från Arvsfonden svar på vår bidragsansökan angående nybyggnation av golfhall.

Nedan följer utdrag från Arvsfondens beslut..

Grattis Vreta Kloster GK!

Idag beviljade Arvsfondsdelegationen er förening ett lokal- och anläggningsstöd ur Allmänna arvsfonden för projektet Nybyggnation av träningshall med puttinggreen m.m. på fastigheten Veda gård 1:4 i Linköpings kommun.

Beviljat belopp: 6 015 000 kr inkl. moms

Så här har vi sammanfattat ert projekt:

Syftet är att kunna bedriva golfträning året runt för barn, ungdomar, personer över 65 år och paragolfare. I projektet ingår att bygga en träningshall/studio för golf med putting green, slagmattor och sociala ytor. Ledarledd verksamhet för juniorer kommer att ske efter skoltid, kvällar och helger. Klubben kommer också bedriva träning för personer över 65 år dagtid. Paragolfare kommer att erbjudas både organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med en annan golfklubb samt med skolor.

Vilket fantastiskt besked och vilket lyft för hela vår verksamhet, helt underbart.

Vi återkommer inom kort med mer information kring tidplan för byggnation.

Stort grattis alla medlemmar på Vreta Kloster Golfklubb!

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banchefen informerar 2024-07-20
Screening 2024-07-16
Golfamore Trophy 2024-07-06
Tour 36 2024-07-03
ICA Maxi Midsommarslaget 2024-06-24