Årsmöte 2024

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA/ÅRSMÖTE

Härmed kallas aktieägarna i Vreta Kloster Golf AB och medlemmarna i Vreta Kloster Golfklubb till årsstämma/årsmöte tisdagen den 26 mars 2024 kl. 19.00

Stämman/årsmötet  kommer att hållas som ett fysiskt möte med en gemensam dagordning.  
Plats: Församlingshemmet Ljungsbro, ingång Allhelgonagatan, dörren vid handikapprampen.

Stämmohandlingar och Årsmöteshandlingar på klubbens hemsida www.vkgk.se från och med tisdagen den 5 mars 2024. 

 

Kommentarer

Fler artiklar